Divisioner

Albertina Group har idag 5 produktionsanläggningar - var och en med sina egna produktionsanläggningar. Samtidigt är varje anläggning utrustad med en egen designavdelning och materiallager, så att inget hindrar produktionseffektiviteten. Den totala ytan av vår verksamhet når nästan 3 500 m2.

  • Vår första verksamhet fokuserar på tillverkning av linjära fyllningsmaskiner och förseglingsmaskiner, samt etiketterings- eller kompletta linjemaskiner.
  • Det andra företaget är inriktad på tillverkning av fyllnings- och förseglingsmonoblock, avsedda för att fylla på vätske- och bulkämnen, eller för att fylla tuber.
  • Den tredje anläggningen ansvarar för tillverkningen av maskiner för automatisk insättning av flaskor och kapsyler. Den tillverkar till exempel roterande orienterare, vibrationsmatare och matarskenor, automatiska insättningsutrustningar.
  • Den fjärde anläggningen tar hand om utveckling och implementering av robotarbetsstationer i samarbete med Fanuc
  • Den femte operationsanläggningen är ett modernt center som sysslar med tillverkning av komponenter på CNC-maskiner, det finns även en vattenstråle och andra bekvämligheter.

För att allt ska fungera som det ska tar nästan 80 produktionsarbetare hand om vårt företags arbete. Utöver det har utvecklingsavdelningen ett 10-mannateam av mekaniska konstruktörer och ett 8-mannateam av elektriska konstruktörer och programmerare.

Idag har vi kontor nästan över hela världen. Våra egna försäljningskontor finns i Polen, Ungern, Tyskland, Danmark och ytterligare ett återförsäljarnätverk täcker sedan marknaden i USA, Sydostasien, Nordafrika och Arabiska halvön.

Installationen och servicen av våra maskiner utförs av ett 6-mannateam av servicetekniker. Därefter utförs servicen i regionerna av våra egna servicekontor eller av en avtalsenlig representation av auktoriserade servicetekniker. Vi arbetar även med Fanuc-integratörer. 

Stylish Machine Icons