Publicita


Společnost ALBERTINA Machinery s.r.o. realizuje projekt Vývoj plnícího a uzavíracího zařízení v provedení Ultraclean, jehož cílem je vyvinutí dokonale čistitelného stroje pomocí technologie CIP (cleaning in place). Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. 

Společnost ALBERTINA Machinery s.r.o. realizuje projekt Produktová a procesní inovace plnící linky velkoobjemových nádob, jehož cílem je uvést novou inovovanou plničku kbelíků na evropské i světové trhy a zahájení opakované výroby těchto zařízení. Vstup projektu tvoří ukončený rozvoj speciální plnící linky, výstupem bude realizace výrobního procesu bez nutnosti kooperace se subdodavateli. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. 

Společnost Albertina Machinery s.r.o. realizuje projekt VaV kombinované myčky, sterilizátoru lahví a plničky kapalin, pastovitých produktů a sypkých produktů pro farmaceutické účely, jehož cílem je vyvinutí co nejuniverzálnějších dávkovacích systémů a vytvoření postupu pro optimalizaci provedení plnicích a dávkovacích systémů pro jednotlivé typy látek a prášků. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie. 

Společnost ALBERTINA Machinery s.r.o. realizuje projekt Podpora růstu společnosti ALBERTINA Machinery s.r.o., jehož cílem je posílení růstových motivací, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se v nich. S tím souvisí zvýšená schopnost mezinárodní expanze, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.