Kontrollsystem

Ökade krav på tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet i produktionen hanteras genom att komplexa övervakningssystem installeras i linjerna. De enskilda funktionerna i tappningslinjen och doseringens precision mäts med hjälp av kontrollvågar.

Förekomsten av kapsyler på behållarna samt kvaliteten på förslutningen, förekomsten och den korrekta appliceringen av etiketter övervakas. Dessutom kontrollerar metalldetektorer att det inte finns några metalldelar i behållarna. Defekta produkter eller produkter som innehåller främmande partiklar sorteras bort.

Systemet anger varför artikeln har sorterats ut.  

Kontrollvågar är en helautomatisk lösning för dynamisk viktmätning av enstaka produkter som transporteras i förpackningslinjerna. ......................

Metalldetektorer gör det möjligt att upptäcka metallföremål från material som järn, stål, aluminium etc. i det ständiga flödet av olika produkter och material på ett transportband.