Påfyllningsmaskiner i väghingskala


Apollo LPW

Apollo LPW AU - Automatiska fyllningsmaskiner för skalor

Linjära vågfyllningsmaskiner är främst avsedda för fabriker där fyllningsprocessen observeras och mätdata arkiveras för utvärdering. Främst är det läkemedels- och livsmedelsanläggningar som berörs.

Skalfyllningsmaskiner kan kommunicera med överordnade system och dela mätdata.

Linjära skalfyllningsmaskiner är avsedda att fylla volymer från 0,5 till 30 l.

Apollo LPW SA - halvautomatiska fyllningsmaskiner

Fyllningsmaskiner för skalor levereras i en halvautomatisk version. Personalen sätter in behållarna på en våg, och efter den automatiska fyllningscykeln flyttas behållarna antingen manuellt eller automatiskt till förslutningsstationen.