Kontrollvågar


Kontrollvågar är en helautomatisk lösning för dynamisk viktmätning av enstaka produkter som transporteras i förpackningslinjer.

Kontrollvågar kan användas inom livsmedels-, läkemedels- och kemikalieindustrin där de gör det möjligt att kontrollera det exakta antalet produkter i påsar (t.ex. mjöl, choklad, marmelad etc.) eller att kontrollera att gruppförpackningar är kompletta (flaskor i kartonger eller produktdelar i en påse).

På samma sätt kan kontrollvågarna användas för kvalitetskontroll av verktygsdelar, blåsformade eller frästa komponenter, där en felaktig vikt kan tyda på fel storlek, ofullständighet i själva komponenten eller en sämre kvalitet på det använda materialet.

Vi erbjuder ett brett sortiment av olika kontrollvågar och vågar sorterade efter efterfrågad typ av tillämpning, hastighet och vägningsnoggrannhet.