APOLLO FM

- Påfyllningsmaskiner med flödesmätare -

Apollo FM är en linjär fyllningsmaskin med doseringssystem baserat på induktions- eller massflödesmätare. Maskinen utmärker sig genom hög fyllningsprecision, är mycket lätt att rengöra, enkel att använda och kan enkelt ställas om till andra format. Maskinen kan användas inom läkemedels-, kosmetik-, livsmedels- och kemisk industri.

LÄMPLIG FÖR:
Food
Cleaners
Cosmetics
Chemicals

Camera Logo and Text
Grundläggande konfiguration

 • Maskinram i rostfritt stål monterad på höjdjusterbara ben
 • Motoriserad transportör i rostfritt stål med justerbar hastighet
 • Inmatnings- och utmatningsgrind som placerar gruppen av flaskor under fyllningsmunstyckena
 • Sensor för närvaro av flaska
 • Flödesmätare för dosmätning
 • Stigning medan fyllningsmunstyckena
 • Stängning av fyllningsmunstyckena (antidroppsystem)
 • Stöd för flaskhals för anpassning av halsen
 • Droppskyddstråg under fyllningsmunstyckena
 • Sensor för att upptäcka kollision mellan fyllningsmunstycken
 • Sensor för detektering av utgående flaskor från fyllningsområdet
 • Sensor för att detektera full nedströms transportör
 • Siemens styrsystem med pekskärm
 • CE-skyddsanordningar

Camera Logo and Text
Andra alternativ

 • Produkttank av rostfritt stål AISI 304 eller AISI 316 med nivåkontroll
 • Inloppsanslutning CIP för produktdoseringspump
 • Sprayboll inuti produkttanken
 • Uppsättning adaptrar för rengöring av munstycken
 • Motoriserad lyft av påfyllningsmunstycken
 • ATEX-konfiguration av maskinen
 • Korrosionssäker version
 • Utförande för livsmedel/farma
 • Fjärråtkomst

Camera Logo and Text
Beskrivning av processen

 • Behållarna matas in i maskinen på ett transportband av plast eller rostfritt stål. Innan behållarna kommer in i fyllningsområdet stoppas de av en pneumatisk grind. När den föregående gruppen av fyllda behållare har lämnat fyllningsstationen öppnas grinden och nästa grupp av behållare kan komma in. När nästa grupp har kommit in stängs inloppsgrinden igen. Om en eller flera behållare saknas väntar systemet och fyllningsprocessen startar inte.
 • När alla behållare har förts in startar fyllningsprocessen. Så snart flaskhalsarna automatiskt centreras dyker munstyckena ner i flaskorna och öppnar. Dosen mäts med hjälp av flödesmätare. För dosering av produkten kan pumpar eller trycksatta tankar användas. Den fyllda dosen kan justeras från pekskärmen, vilket möjliggör snabb och enkel ändring av doseringsvolym och parametrar.
 • När fyllningsprocessen är klar stängs munstyckena och droppskyddet flyttas under munstyckena för att undvika missfärgning av behållarna. Därefter öppnas utloppsluckan och behållarna släpps ut från fyllningsmaskinen.

Camera Logo and Text
Video


Camera Logo and Text
Foto

Product Interest Section
Är du intresserad av denna produkt?
Skriv till oss