Påfyllningsmaskiner med flödesmätare


APOLLO FM

Linjära fyllningsmaskiner baserade på flödesmätare används om det är nödvändigt att uppnå en hög precision i fyllningen och en hög repeterbarhet av doserna, t.ex. inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin eller inom petrokemi. Maskiner baserade på flödesmätare kan enkelt rengöras med hjälp av CIP/SIP-teknik.

Påfyllningssystem med flödesmätare är mycket tillförlitliga och kräver ett minimalt underhåll.

Massflödesmätare eliminerar temperaturpåverkan och kan ge identiska doser vid olika fyllningstemperaturer.

Kapaciteten hos maskiner med enkel linje når från 1 000-5 000 flaskor per timme; maskiner med dubbel linje har en kapacitet på upp till 8 000 flaskor per timme.