Användning av en etikett som är vänd runt om


SYSTEM 1

System 1 är konstruerat för att applicera etiketter på hela eller en del av omkretsen på cylindriska behållare. System 1 kan utrustas med ett sidoband för att släta ut etiketten, om etiketten inte behöver orienteras, eller en etikettmaskin med tre rullar för att rikta in etiketten. Med en maskin med tre rullar kan även 2 etiketter på cylindriska eller koniska behållare (hinkar) appliceras.

Kapaciteten för system 1 varierar från 1 000-6 000 flaskor per timme beroende på vilket etiketteringshuvud som används och etiketternas längd.