Fyllning och kapsylering av bulkmaterial


Powderline

  • Hög doseringsnoggrannhet
  • Kompakt lösning
  • Enkel installation av bogseringen
  • Enkel konvertering till andra storlekar

Powderline-monoblocken för fyllning och kapsylering är avsedda för fyllning av pulver och pellets i glas- eller plastburkar och kanister och för kapsylering med skruv-, tryck- och vridlockkapslar.

Monoblocken för fyllning och kapning av bulkmaterial används främst inom läkemedels- och livsmedelsindustrin, ibland vid produktion av gödselmedel och kemikalier i bulk.

De tillverkas i två versioner: POWDERLINE 1 har en kapacitet på upp till 2 000 flaskor per timme och POWDERLINE 2 på 4 000 flaskor per timme.

För dosering av pulver används antingen en skruvmatare eller en vibrationsvåg. Vanligtvis kombineras både skruv och våg och flaskorna fylls på på en våg som sedan stoppar mataren.

Kapsylerna doseras huvudsakligen av vibrerande justerare, mer sällan även av roterande matare.

Förslutningshuvudet drivs av servomotorer med ett stängningsmoment som ställs in exakt på kontrollpanelen.

Monoblock för läkemedel tillverkas i enlighet med kraven i GMP och FDA. Valideringsdokument och komplexa installations-, drifts- och processkvalifikationer ingår i leveransen.