POWDERLINE

- Fyllning och kapsylering av bulkmaterial -

Monoblockmodellen Powderline är avsedd för fyllning och förslutning av flaskor och kapslar med pulverprodukter. Maskinen är avsedd för livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin.


Camera Logo and Text
Grundläggande konfiguration

 • Maskinram i rostfritt stål med höjdjusterbara ben
 • Motoriserad transportör med justerbar hastighet
 • Stjärnhjul för överföring av containrar mellan stationerna
 • Sensor för detektering av närvaro av behållare
 • Produkttank inklusive kontroll av produktnivå
 • Pulverpåfyllningsstation med skruvdoserare
 • Stängning av fyllningsmunstyckena
 • Vibrerande eller roterande kapselorienterare
 • Enhet för plockning och placering
 • Kapsyleringshuvud med justerbart vridmoment
 • Sensor för att detektera full nedströms transportör
 • Kontrollpanel med pekskärm
 • CE-skyddsanordningar

Camera Logo and Text
Andra alternativ

 • Kapselhiss med behållare
 • Produkt behållare med skruvelevator
 • Omrörare för produktbehållare
 • Viktcell under påfyllningspositionen
 • Sensor för detektering av närvaro av kapsyler
 • Utkastare för flaskor utan kapsyl
 • Materialcertifikat för läkemedelsindustrin
 • IQ, OQ valideringspaket
 • Laminair-box med Hepa-filter
 • ATEX-konfiguration
 • Fjärråtkomst

Camera Logo and Text
Beskrivning av processen

 • Tomma behållare transporteras med inmatningstransportör till stjärnhjulet. Vid ingången finns en närvarosensor för behållare. Den första stationen är fyllning av pulvermaterial. Maskinen kan utrustas med 1 eller 2 fyllningspositioner. För fyllning används skruvdoserare. Andra typer av doseringssystem finns också tillgängliga (volymetriska doserare, flervägare etc.).
 • Nästa operation efter fyllning är kapsylering. I standardutförande är maskinen utrustad med en förslutningsanordning för skruvkapsyler som består av kapsylematare, kapsyleränna, plock- och placeringsanordning och förslutningshuvud. Denna förslutningsanordning kan ersättas med twist off, press on eller andra system. Fyllda och stängda behållare lämnar maskinen på utmatningstransportören.

Camera Logo and Text
Video