Kontrolní systémy


Vzhledem ke vzrůstajícím nárokům na spolehlivost, bezpečnost a kvalitu vyráběné produkce jsou do linek zařazovány komplexní systémy kontrol. Jsou kontrolovány jednak jednotlivé funkce linky jako je přesnost dávkování pomocí kontrolních vah, přítomnost víček na obalech a kvalita uzavření obalů, a také přítomnost a správnost aplikace etiket.

Kromě toho je pomocí detektorů kovů kontrolována přítomnost kovových částic uvnitř obalu. Vadné výrobky nebo výrobky obsahující cizorodé částice jsou pak vyřazovány. Systém indikuje, proč byl uvedený výrobek vyřazen.


Kontrolní váhy představují plně automatický stroj pro průběžné dynamické vážení kusových produktů přepravované v lince. 

Detektory kovů umožňují detekovat a zachytávat kovové předměty z materiálů železo, mosaz, ocel, hliník, a další. .............