Etiketteringsmaskiner

  • Hög precision och repeterbarhet vid applicering av etiketterna.
  • Kompakta lösningar.
  • universella system
  • Snabb omställning till andra storlekar utan behov av reservdelar och verktyg.
  • Möjlighet att kombinera utskrift och applicering.

System 1 är utformat för att applicera etiketter på hela eller en del av omkretsen på cylindriska behållare. ............................................................................................


System 5 är ett universellt märkningssystem för att applicera en eller två motsatta etiketter på rektangulära eller elliptiska behållare, eller en etikett.


Maskinen för märkning av koniska, cylindriska eller elliptiska hinkar är utrustad med två motsatta etiketteringshuvuden. ..........................................................

Albertina produces combined facilities to print and apply labels. The labels are applied on the cartons from the side, from the front and across a corner using a special applicator or on group packages including whole palettes.

ETIFIALE är ett speciellt märkningssystem för att sätta etiketter på ampuller, flaskor och andra typer av små flaskor med en hastighet på upp till 12 000 stycken i timmen. .......................................................................................................