Märkning av hinkar


Maskinen för märkning av koniska, cylindriska eller elliptiska hinkar är utrustad med två motsatta etiketteringshuvuden. Etiketterna placeras med hjälp av speciella dämpade applikatorer, medan etikettmataren drivs med ett Siemens-styrsystem. Etikettleverantören kan anpassas till behållarens form. Utrustningen har också en solid ram med transportband för att transportera tunga behållare.