Påfyllningsmaskiner med ATEX


Apollo EX-PROOF

Dessa maskiner är avsedda för påfyllning av brandfarliga och explosiva ämnen, t.ex. spädningsmedel, lösningsmedel för färger, ämnen baserade på aceton, alkohol osv.

Maskinerna är utrustade med certifierade komponenter som är utformade för användning i explosiva miljöer (sensorer, motorer, pneumatiska komponenter, begagnat material etc.).

En del av leveransen är den fullständiga dokumentationen inklusive beräkningar, certifikat för enskilda delar och riskanalys.