Påfyllningslinje för hinkar


Bucketline

 • kompakt lösning
 • sanitär konstruktion med möjlighet att ansluta till ett CIP-system
 • Möjlighet att fylla ett stort antal olika behållare med en enda maskin.
 • Snabb och enkel ombyggnad för andra storlekar.

Fyllnings- och stängningslinjerna för hinkar avstaplar hinkarna, fyller dem och stänger dem med en folie eller ett lock. Storlekarna på de fyllda hinkarna varierar från 0,5 till 30 kg. Beroende på den efterfrågade kapaciteten kan maskinerna levereras i versioner med en eller flera rader.

Linjerna består av följande delar:

 • Automatisk avstapling av hinkarna.
 • Anordning för rengöring av hinkarna.
 • En tappningsenhet med fyllningssystem nedifrån och upp.
 • Enhet för att applicera en folie.
 • Automatiserad avstapling av locken från en stapel.
 • Enhet för att sätta på locken.
 • Enhet för att trycka på locken på hinkarnas kant.
 • Etiketteringsenhet med möjlighet att skriva ut etiketterna på nytt.
 • Övervakningsenhet (kontroll av etikettförsörjning, tryckning, applicering av locket).
 • Utsortering av felaktigt förseglade hinkar eller hinkar med felaktigt fastsatt eller utskriven etikett.
 • Palletering av stängda hinkar.
 • Inplastning av hinkarna med sträckfilm.