APOLLO LP

- Påfyllningsmaskiner med roterande kolvar -

Linjära fyllningsmaskiner med lobepumpars doseringssystem (Apollo LP) är främst avsedda för fyllning av täta produkter och produkter med bitar av frukt, grönsaker, nötter etc. Maskinen kan användas inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin.

LÄMPLIG FÖR:
Food
Cleaners
Cosmetics
Chemicals

Camera Logo and Text
Grundläggande konfiguration

 • Maskinens rostfria ram monterad på höjdjusterbara ben
 • Motoriserad transportör i rostfritt stål med justerbar hastighet
 • Inmatnings- och utmatningsgrindar som placerar gruppen av flaskor under påfyllningsmunstyckena
 • Sensor för närvaro av flaska
 • Lobepumpar för dosering av produkten
 • Stigning medan fyllningsmunstycken
 • Stängning av fyllningsmunstyckena (anti-droppsystem)
 • Anti-kollisionskontroll av fyllningsmunstycken
 • Flaskhalsstöd för justering av flaskhals
 • Droppskydd under fyllningsmunstyckena
 • Kontroll av evakuering av flaskor
 • Sensor för att detektera full nedströms transportör
 • Siemens styrenhet med pekskärm
 • CE-skyddsanordningar

Camera Logo and Text
Andra alternativ

 • Produkttank tillverkad av AISI 304 eller AISI 316 med nivåkontroll
 • CIP-inloppsanslutning för trycksatt produkttank
 • Sprayboll inuti produkttanken
 • Uppsättning adaptrar för rengöring av munstycken
 • Viktceller under fyllningsmunstyckena
 • Motoriserad lyft av påfyllningsmunstycke
 • Fjärråtkomst

Camera Logo and Text
Beskrivning av processen

 • Behållarna matas in i maskinen på ett transportband av plast eller rostfritt stål. Innan de kommer in i fyllningsområdet stoppas de av en pneumatisk inloppsgrind. När den föregående gruppen av fyllda behållare lämnar fyllningsstationen öppnas grinden och nästa grupp av behållare kan komma in. Inloppsgrinden stängs igen efteråt. Om en eller flera behållare saknas väntar systemet och fyllningsprocessen startar inte.
 • När alla flaskor har förts in startar fyllningsprocessen. Så snart flaskhalsarna har centrerats automatiskt dyker munstyckena ner i flaskorna och öppnar. Dosen mäts och doseras av Lobe-pumpar. Den fyllda dosen kan justeras från pekskärmen, vilket möjliggör snabb och enkel ändring av doseringsvolym och parametrar.
 • När fyllningsprocessen är klar stängs munstyckena och droppbrickan placeras under munstyckena för att undvika missfärgning av behållarna. Därefter öppnas utloppsluckan och behållarna släpps ut från fyllningsmaskinen.

Camera Logo and Text
Video


Camera Logo and Text
Foto

Product Interest Section
Är du intresserad av denna produkt?
Skriv till oss