Påfyllningsmaskiner

  • robust konstruktion
  • hög fyllningsprecision
  • optimalt förhållande mellan pris och prestanda
  • snabb omställning till andra storlekar utan reservdelar eller verktyg
  • användning av toppkomponenter (SMC-pneumatik, Siemens styr- och visningssystem, Endress Hauser flödesmätare, Minebea-Intec-vågar)
  • användning av konstruktionsmaterial som uppfyller kraven i GMP och FDA

Linjära fyllningsmaskiner baserade på flödesmätare används om det är nödvändigt att uppnå hög precision i fyllningen och repeterbarhet i doserna, t.ex. inom livsmedels-, läkemedels- och kosmetikaindustrin eller inom petrokemi.


Linjära fyllningsmaskiner med kugghjulspumpar (Apollo GP) är främst avsedda för påfyllning av oljor och kemiska produkter. .................................................................................................................................................................................................


Fyllningsmaskiner med linjär skala är främst avsedda för fabriker där fyllningsprocessen observeras och mätdata arkiveras för utvärdering. Det är främst läkemedels- och livsmedelsanläggningar som berörs. ..............................................

Dessa maskiner är avsedda för fyllning av brandfarliga och explosiva ämnen, t.ex. spädningsmedel, lösningsmedel för färger, ämnen baserade på aceton, alkohol osv.

Maskinerna i plastserien har utvecklats för att fylla starkt frätande ämnen som skulle påverka och försämra delarna av rostfritt stål i standardversionen. ...