APOLLO ANTICORROSIVE

- Påfyllningsmaskiner i plastutförande -

Maskinerna i plastserien har utvecklats för fyllning av mycket korrosiva ämnen, som skulle påverka och försämra delarna av rostfritt stål i standardversionen. De ämnen som fylls på är huvudsakligen hypoklorit och syralösningar. Metalldelar som inte kan ersättas med plastdelar beläggs med polymerfärg. I vissa fall används mycket motståndskraftiga metallmaterial, t.ex. titanstål.

Förutom mycket motståndskraftiga material förbättras maskinens hållbarhet av en unik mekanisk konstruktion, där de mekaniska delarna är förankrade i maskinens övre del, vilket förhindrar att dessa delar kommer i direkt kontakt med de aggressiva ämnena.

LÄMPLIG FÖR:
Chemicals

Camera Logo and Text
Video


Camera Logo and Text
Foto

Product Interest Section
Är du intresserad av denna produkt?
Skriv till oss