Påfyllningsmaskiner i plastutförande


Apollo ANTICORROSSIVE

Maskinerna i plastserien har utvecklats för att fylla starkt frätande ämnen som skulle påverka och försämra delarna av rostfritt stål i standardversionen. De fyllda ämnena är huvudsakligen hypoklorit- och syralösningar. Metalldelar som inte kan ersättas med plastdelar beläggs med polymerfärg. I vissa fall används mycket motståndskraftigt metallmaterial, till exempel titanstål.

Förutom högresistenta material förbättras maskinens hållbarhet genom en unik mekanisk konstruktion, där de mekaniska delarna är förankrade i maskinens övre del, vilket förhindrar att dessa delar kommer i direkt kontakt med de aggressiva ämnena.