Robotpalletering


  • Flexibel lösning för palletering av olika typer av produkter.
  • Platsbesparande lösning.
  • Användning av högkvalitativa Fanuc-robotar.
  • Allt-i-ett-pallettmatning, insättning av mellanlägg och palletering med en enda enhet.

Robotar används för att pallettera gruppförpackningar, antingen i grupper i krympfilm eller i kartonger med flaskor och dunkar. Oftast använder vi FANUC-robotar. Vanligtvis består enheten av ett pallförråd, från vilket roboten tar de tomma pallarna och för in dem i palleteringsläget. Därefter tar roboten mellanlägg från mellanläggsstacken och alternerar dem med lager av produkten, antingen i gruppförpackningar eller enskilda behållare (stapelbara behållare och hinkar) på den förberedda pallen. Efter att ha slutfört pallläggningen flyttas pallen med hjälp av en rullbana.

Manipuleringsrobotar används till exempel för att hantera locken, avstapla hinkarna eller för att fylla andra funktioner i de automatiserade linjerna.