Zařízení pro automatické zakládání

22.03.2022


Zakládání prázdných obalů do plnící linky je činnost která je fyzicky náročná a vyžaduje velký počet operátorů. Stavěcí zařízení společnosti Albertina je efektní alternativou, která nabízí plnou automatizaci tohoto procesu.

Model ANSA 800

  • Stavěčky malých lahviček jsou určeny pro použití především ve farmacii a kosmetice. Dále jsou používány i pro orientaci lahviček na plnění E cigaret apod.

  • Lahvičky jsou vysypány do bubnu, z něhož jsou v horizontální poloze přesunuty na pás a zde jsou pomocí speciálního mechanického obraceče zorientovány hrdlem do jednoho směru. Poté jsou pomocí systému bočních pásů postaveny do vertikální polohy a dále pokračují po dopravníku do plnicího stroje.

Model ANSA 1000 - 1200

  • Stavěčky kanystrů jsou používány všude tam, kde je potřeba automaticky podávat lahve a kanystry na vstupní dopravník plnicí linky.

  • U většiny obalů je hrdlo umístěno excentricky, takže je nutno zařadit za stavěčku systém tzv. sekundární orientace, pomocí něhož jsou obaly zorientovány v jednom směru a pokračují dále k plnicímu stroji.