Profylaktické servisní prohlídky

Co je profylaktická prohlídka?

Profylaktické prohlídky jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s odzkoušením všech provozních režimů a s cílem je zjistit, zda zařízení pracuje spolehlivě a v souladu s technickými standardy. Díky těmto kontrolám lze snížit poruchovost a prodloužit životnost zařízení.

Jak často se kontroly provádějí?

Interval je závislý na provozních podmínkách a intenzitě zátěže, minimálně však jednou ročně. Výstupem kontroly je "Protokol o stavu zařízení", kde jsou shrnuty výsledky a aktuální stav zařízení.

Co je součástí prohlídky?

  • vizuální a mechanická kontrola stroje
  • kontrola řídící jednotky stroje
  • vyčištění stroje od prachu a nečistot
  • kontrola záznamu událostí čitelných ze softwarové aplikace (pokud to zařízení umožňuje)
  • test stroje ve všech provozních režimech
  • aktualizace řídícího softwaru (pokud to zařízení umožňuje)
  • vypracování protokolu o profylaktické prohlídce s vyhodnocením stavu stroje a doporučením k dalšímu provozu
  • návrh technických řešení pro odstranění případných závad
Product Interest Section
Pro více informací kontaktujte naše servisní oddělení:
Servisní oddělení