Kompletní plnicí linky


Jednotlivé stroje jsou zařazovány do celků - kompletních plnících linek. Tyto linky lze rozdělit do tří kategorií:

Ekonomické linky s kapacitou 500-2.500 lahví za hodinu

(standardní sestava: podávací stůl, plnící stroj s 1-6 tryskami, lineární nebo krokový jednohlavý uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie nebo kartonovací stroj, paletizační robot)

Střední linky s výkonem 3.000-5.000 lahví za hodinu

(standardní sestava: podávací stůl nebo stavěč lahví, plnící stroj s 8-12 tryskami, lineární kontinuální nebo rotační uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie nebo kartonovací stroj, paletizační robot)

Výkonnější linky s kapacitou 6.000-10.000 lahví za hodinu

(standardní sestava: stavěč lahví nebo depaletizační zařízení, dvouřadý plnící stroj, rotační uzavírací stroj, etiketovací stroj, tunel na balení do smrštitelné fólie nebo stroj pro balení do kartonů, paletizační zařízení)

Při dodávce linek zajišťujeme komplexní servis:

  • Návrh a projekt prostorového uspořádání linky s ohledem na prostorové možnosti v závodě klienta
  • Návrh vedení přívodů médií, produktu a CIP připojení a ovládání
  • Kompletní dokumentaci k projektu včetně FAT, SAT protokolů, materiálových certifikátů, analýzy rizik, validací atd.
  • Instalaci a zprovoznění linek včetně provedení komplexních testů a zaškolení obsluhy
  • Záruční a pozáruční servis, preventivní servisní prohlídky, dodávky náhradních dílů