Aplikace dvou protilehlých etiket


System 5

System 5 je univerzální etiketovací systém pro aplikaci jedné nebo 2 protilehlých etiket na pravoúhlé a eliptické obaly a jedné etikety (částečné nebo celoobvodové) na válcovité obaly.

Systém je osazen jednou nebo dvěma etiketovacími hlavami. Etiketovací hlavy mohou aplikovat etikety v rozsahu výšky od 10 do 300 mm a rychlostí 10-50 m/min. dle požadavku na výkon stroje. Výkony lineárních strojů se pohybují od 1000 do 12000 obalů/hodinu.

V kombinaci s tzv. saloon aplikátorem může být pomocí systému 5 aplikována etiketa na 3 strany lahve.