Plnicí stroje v provedení ATEX


Apollo EX-PROOF

Tyto stroje jsou určeny pro plnění hořlavých a výbušných látek jako jsou ředidla, barvy, rozpouštědla, látky na bázi acetonu, alkoholu apod.

Stroje jsou osazeny certifikovanými komponenty určenými pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (čidla, motory, pneumatické komponenty, použité materiály apod.)

Se stroji je dodávána kompletní dokumentace obsahující výpočty, certifikáty jednotlivých prvků a analýzy rizik.