Váhové plnicí stroje


Apollo LPW

Apollo LPW AU - automatické váhové plnicí stroje

Lineární váhové plnicí stroje jsou určeny především pro použití v provozech, kde je požadováno průběžné sledování plnicího procesu a archivace naměřených dat pro další zpracování. Jedná se především o farmaceutické a potravinářské provozy.

Váhové plnicí stroje jsou schopny komunikovat s nadřazenými systémy a sdílet s nimi naměřená data.

Lineární váhové plnicí stroje jsou určeny pro plnění obalů od 0,5 l až do 30 l.

Apollo LPW SA - poloautomatické váhové plnicí stroje

Váhové plnicí stroje jsou dodávány i v poloautomatické verzi. Obsluha ručně vkládá obaly na váhu a poté, co proběhne automatický plnicí cyklus, jsou obaly buďto manuálně nebo automaticky přesunuty do pozice uzavírání.