Plnicí stroje na bázi průtokoměrů


APOLLO FM

Lineární plnicí stroje na bázi průtokoměrů se používají ve všech oborech, kde je třeba dosáhnout vysoké přesnosti plnění a opakovatelnosti dávky. Jedná se o potravinářství, farmaceutický a kosmetický průmysl, případné petrochemii. Stroje na bázi průtokoměrů jsou velmi dobře čistitelné pomocí technologií CIP/SIP.

Systém plnění pomocí průtokoměrů se vyznačuje velmi vysokou spolehlivostí a minimálními nároky na údržbu plnicího systému.

Hmotností průtokoměry umožňují eliminovat vliv teploty a tím dosahovat stejné dávky při různých teplotách plnění.

Rozsah výkonu jednořadých strojů je 1000 - 5000 lahví za hodinu, u dvouřadých až 8000 lahví za hodinu.


ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

 • Rám zařízení na výškově nastavitelných nohách 
 • Motorizovaný dopravník s nastavitelnou rychlostí 
 • Vstupní a výstupní závory 
 • Čidlo pro kontrolu vstupu obalů do plnícího prostoru 
 • Průtokoměry pro měření plněného objemu 
 • Pneumatický zdvih plnících trysek pro plnění ode dna obalu 
 • Uzavírání plních trysek Přítlak hrdel obalů 
 • Odkapová vanička pod plnícími tryskami 
 • Čidlo pro kontrolu kolize plnících trysek 
 • Čidlo pro kontrolu výstupu obalů z plnícího prostoru 
 • Čidlo pro kontrolu zaplnění dopravníku za zařízením 
 • Ovládací panel s dotekovým displejem 
 • Bezpečnostní kryty  

DALŠÍ MOŽNOSTI

 • Produktová nádrž z AISI 304 nebo AISI 316 
 • Tlaková produktová nádrž Kontrola hladiny produktu v nádrži 
 • Pneumatická vstupní klapka do nádrže produktu 
 • Čerpadlo pro doplňování nádrže produktu 
 • Vstup pro připojení k CIP stanici 
 • Sprchové koule ve víku nádrže 
 • Adaptéry pro čištění trysek 
 • Sběrné potrubí pro čistící okruh 
 • Čerpadlo pro dávkování produktu 
 • Servo pohon zdvihu 
 • Servo pohon pro přesun trysek - plnění na dvou dopravnících 
 • Provedení ATEX 
 • Chemicky odolné provedení 
 • Materiálové certifikáty pro potravinářský průmysl 
 • Možnost vzdálené správy zařízení

DALŠÍ INFORMACE

 • Zařízení určené k automatickému plnění láhví tekutými produkty.
 • Produkt je odměřován pomocí hmotnostních průtokoměrů, plněný objem je tak plynule nastavitelný z ovládacího panelu zařízení
 • Lahve vstupují do stroje po motorizovaném dopravníku.
 • Lahve jsou pod plnicími tryskami, které jsou v provedení nerez AISI 304, zastaveny pomocí pneumatických závor. Jakmile jsou hrdla obalů automaticky vycentrována v ose plnící trysky, tak trysky sjedou ke dnu lahve a začne vlastní proces plnění.
 • V jeho průběhu postupně plnící trysky vyjíždějí a zároveň zůstávají pod hladinou plněného produktu. Tím je zamezeno jeho pěnění.
 • Po ukončení plnění se trysky uzavřou a vyjedou nad úroveň hrdel obalů. Zároveň s tím pod trysky najede odkapový žlab, do kterého odkapává případný zbytek produktu na vnějším povrchu trysek a tím je zamezeno potřísnění lahví.
 • Po ukončení procesu plnění lahve opouštějí plnicí prostor a vyjíždějí po výstupním dopravníku k zavíracímu stroji.
 • Chod zařízení je plně automatický.