Plnicí stroje s rotačními písty


Apollo GP, Apollo LP

Lineární plnicí stroje s rotačními zubovými čerpadly (Apollo GP) jsou určeny především pro plnění olejů a chemických produktů.

Lineární plnicí stroje s Lobe čerpadly (Apollo LP) jsou určeny pro plnění potravinářských produktů. Stroje osazené Lobe pumpami jsou velmi dobře čistitelné pomocí CIP systému, a proto mohou být použity v hygienicky náročných provozech, jako jsou výrobny kečupu a majonézy, ovocných koncentrátů bez použití konzervačních látek, v mlékárenském průmyslu apod. Výhodou strojů s Lobe čerpadly je možnost plnění materiálů obsahujících kousky ovoce, zeleniny, například saláty.

Výkon strojů s rotačními čerpadly se pohybuje u jednořadých strojů od 1000 do 5000 lahví za hodinu a u dvouřadých strojů až do 8000 lahví za hodinu.

Stroje s Lobe pumpami řady XL3 jsou vhodné i pro plnění velkých objemů (20 a 30 litrové kanystry).


ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

 • Rám zařízení na výškově nastavitelných nohách 
 • Motorizovaný dopravník s nastavitelnou rychlostí 
 • Vstupní a výstupní závory 
 • Čidlo pro kontrolu vstupu obalů do plnícího prostoru 
 • Zubová či Lobe čerpadla pro dávkování produktu 
 • Pneumatický zdvih plnících trysek pro plnění ode dna obalu 
 • Uzavírání plnicích trysek 
 • Přítlak hrdel obalů 
 • Odkapová vanička pod plnícími tryskami 
 • Čidlo pro kontrolu kolize plnících trysek 
 • Čidlo pro kontrolu výstupu obalů z plnícího prostoru 
 • Čidlo pro kontrolu zaplnění dopravníku za zařízením 
 • Ovládací panel s dotekovým displejem 
 • Bezpečnostní kryty   

DALŠÍ MOŽNOSTI

 • Produktová nádrž z AISI 304 nebo AISI 316 
 • Tlaková produktová nádrž 
 • Kontrola hladiny produktu v nádrži 
 • Pneumatická vstupní klapka do nádrže produktu 
 • Čerpadlo pro doplňování nádrže produktu 
 • Vstup pro připojení k CIP stanici 
 • Sprchové koule ve víku nádrže 
 • Adaptéry pro čištění trysek 
 • Sběrné potrubí pro čistící okruh 
 • Servo pohon pro zdvih trysek 
 • Servo pohon pro přesun trysek - plnění na dvou dopravnících 
 • Materiálové certifikáty pro potravinářský průmysl 
 • Možnost vzdálené správy zařízení

DALŠÍ INFORMACE

 • Zařízení určené k automatickému plnění láhví tekutými produkty.
 • Produkt je odměřován pomocí hmotnostních průtokoměrů, plněný objem je tak plynule nastavitelný z ovládacího panelu zařízení
 • Lahve vstupují do stroje po motorizovaném dopravníku.
 • Lahve jsou pod plnicími tryskami, které jsou v provedení nerez AISI 304, zastaveny pomocí pneumatických závor. Jakmile jsou hrdla obalů automaticky vycentrována v ose plnící trysky, tak trysky sjedou ke dnu lahve a začne vlastní proces plnění.
 • V jeho průběhu postupně plnící trysky vyjíždějí a zároveň zůstávají pod hladinou plněného produktu. Tím je zamezeno jeho pěnění.
 • Po ukončení plnění se trysky uzavřou a vyjedou nad úroveň hrdel obalů. Zároveň s tím pod trysky najede odkapový žlab, do kterého odkapává případný zbytek produktu na vnějším povrchu trysek a tím je zamezeno potřísnění lahví.
 • Po ukončení procesu plnění lahve opouštějí plnicí prostor a vyjíždějí po výstupním dopravníku k zavíracímu stroji.
 • Chod zařízení je plně automatický.