Divize

Společnost Albertina má v současné době 5 výrobních provozů - každý z nich má vlastní výrobní prostory. Zároveň je každý provoz vybaven vlastním konstrukčním oddělením a skladem materiálů, aby nic nebránilo v efektivitě výroby. Celková rozloha našich provozů dosahuje téměř 3 500 m2.

Aby vše běželo, jak má, stará se o chod naší společnosti téměř 80 výrobních pracovníků. Navíc ve vývojovém oddělení pracuje 10členný tým mechanických konstruktérů a 8členný tým elektro-konstruktérů a programátorů.

Dnes máme kanceláře téměř po celém světě. Naše vlastní obchodní kanceláře najdete v Polsku, Maďarsku, Německu, Dánsku a další dealerská síť potom pokrývá trh v USA, jihovýchodní Asii, severní Africe a na Arabském poloostrově.

Instalaci a servis našich strojů zajišťuje 6členný tým servisních techniků. Následně v regionech je servis prováděn našimi vlastními servisními kancelářemi, případně smluvním zastoupením autorizovaných servisních techniků. Spolupracujeme také s integrátory Fanuc. 

Stylish Machine Icons