Kontrolní váhy


Kontrolní váhy představují plně automatický stroj pro průběžné dynamické vážení kusových produktů přepravované v lince.

Uplatnění nacházejí například v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu, kde umožňují kontrolovat správné množství produktu v balení (např. mouky, čokolády, marmelády apod.) nebo pro kontrolu kompletnosti balení (např. správný počet lahví v kartonu nebo kostiček stavebnice v sáčku).

Stejně tak lze kontrolní váhu využít pro kontrolu kvality obráběných, litých, vystřikovaných či frézovaných výrobků, kde nesprávná hmotnost může indikovat špatné rozměry či nekompletnost součástky nebo horší kvalitu materiálu, který je k výrobě komponenty použit.

Nabízíme široký sortiment různých typů kontrolních vah pro různé aplikace, různé dopravní výkony a různé požadavky na přesnost vážení.