Automatické rotační uzavírací stroje


CAPLINE ROT

Capline ROT 1 - Jednohlavé uzavírací zařízení

Rotační uzavírací stroje jsou určeny pro uzavírání různých typů obalů šroubovacími, narážecími a twist-off uzávěry.

Rotační stroje jsou určeny především pro uzavírání obalů menších rozměrů a dále pro uzavírání obalů problematickými uzávěry (například uzávěry s nízkým závitem). Obaly jsou podávány z dopravníku do krokového rotačního stolu a přesouvány pod uzavírací stanici, kde je víčko podáno pomocí mechanizmu Pick and Place do uzavírací hlavy a obal je uzavřen.

Maximální výkon jednohlavého stroje je 2600 lahví/hodinu.

Capline ROT MULTIHEAD - Vícehlavé uzavírací zařízení

Kontinuální vícehlavé rotační stroje jsou určeny pro uzavírání lahví ve vyšším výkonu. Tříhlavé stroje jsou dodávány do výkonu 4000 lahví za hodinu, čtyřhlavé do 6000 lahví za hodinu.

Po rozřazení lahví vstupním šnekem jsou lahve předány do vstupní růžice a navedeny do centrálního karuselu, kde za pohybu dochází k uzavření lahví. Uzavírací hlavy se pohybují společně s uzavíranou lahví.

Po uzavření je lahev vynesena pomocí výstupní růžice na výstupní dopravník.


ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

 • Rám zařízení na výškově nastavitelných nohách 
 • Motorizovaný dopravník s nastavitelnou rychlostí 
 • Růžice pro přesun obalů 
 • Čidlo pro kontrolu přítomnosti obalu v růžici 
 • Rotační orientátor uzávěrů v horní části zařízení 
 • Dráha uzávěrů s čidlem pro kontroly přítomnosti uzávěru v dráze 
 • Jednotka Pick and Place 
 • Uzavírací hlava s nastavitelným utahovacím momentem 
 • Čidlo pro kontrolu zaplnění dopravníku za zařízením 
 • Ovládací panel s dotekovým displejem 
 • Bezpečnostní kryty     

DALŠÍ MOŽNOSTI

 • Vynašeč uzávěrů se zásobníkem 
 • Systém bočních stabilizačních pásů na vstupu do zařízení 
 • Kontrola nasazení uzávěru Vyřazování obalů bez uzávěru 
 • Orientátor uzávěrů umístěn za zařízením 
 • Provedení ATEX 
 • Chemicky odolné provedení 
 • Možnost vzdálené správy zařízení     

DALŠÍ INFORMACE

 • základ stroje je vyroben z nerez oceli AISI 304 a je usazen na výškově stavitelných nohách
 • vynašeč uzávěrů se zásobníkem
 • automatický rotační podavač uzávěrů
 • systém distribuce uzávěru Pick and Place
 • dráha uzávěru z nerez oceli je vybavena čidlem, které kontroluje zaplnění dráhy
 • uzavírací hlava rotačního typu s nastavitelným utahovacím momentem
 • kontrola přítomnosti uzávěrů v dráze, pokud chybí uzávěr stroj se zastaví
 • kontrola vstupu lahve do růžice, pokud lahev chybí, pick and place nepodá víčko
 • automatický rotační podavač uzávěrů
 • systém distribuce uzávěru Pick and Place
 • elektrické komponenty: Siemens
 • motor, převodovka: Siemens, Motovario
 • pneumatické prvky: SMC
 • PLC pro nastavení všech parametrů zařízení
 • bezpečnostní kryty - v případě jejich otevření zařízení nepokračuje v provozu