Automatické kartonovací stroje


CARTONTECH

  • Flexibilita, velký rozsah velikostí kartonů a obalů
  • Rychlá přestavba formátu, snadná výměna uchopovacích hlav
  • Možnost balení různě velkých formací obalů
  • Možnost otáčení obalů před vložením do kartónu

Kartonovací stroje jsou určeny k balení různých obalů (lahví a kanystrů) do kartonů a jejich zalepení pomocí samolepící pásky.

Kartonovací stroje karteziánského typu sestávají ze 4 strojních celků:

  1. Automatické stavěčky kartonů, do které se vloží štos přířezů a stroj tyto přířezy rozloží a ohne spodní chlopně. Ze stavěčky vyjíždí řada kartonů připravených pro vložení skupiny obalů (lahví a kanystrů)
  2. Formovacího stolu, na který po dopravníku přijíždějí obaly a zde jsou formovány do skupin
  3. Vlastního vkladače obalů do kartonů karteziánského typu. Pohyb v osách x,y a z je zajišťován pomocí servomotorů. Obaly jsou uchopovány buďto pomocí přísavek nebo mechanickou hlavou.
  4. Lepičky kartonů, která po naplnění kartonu zalepí horní a spodní chlopně pomocí samolepící pásky