Plnění sudů a IBC kontejnerů


  • velký rozsah plnění
  • vysoká přesnost díky plnění na váhu
  • komplexní řešení od otevírání, přes plnění, po uzavírání a etiketování
  • vše synchronizováno na jedné válečkové dráze
  • bezpečnost procesu i obsluhy

Linky na plnění sudů a kanystrů obvykle sestávají ze soustavy válečkových dopravníků, pozice na vstupu slouží k návozu palet s obaly a k otevírání obalů pomocí speciálních pneumatických nástrojů. Ve druhé pozici dochází k plnění všech obalů pomocí trysky na flexibilním rameni. Plnění je řízeno pomocí statické váhy s váživostí do 1500 kg. Po naplnění všech obalů je paleta se sudy nebo IBC kontejnerem automaticky přesunuta do pozice uzavírání a poté do pozice etiketování.

Výkon linky je až 60 sudů za hodinu nebo 12 IBC kontejnerů. Nejčastěji se tyto plnící stroje uplatňují při plnění motorových olejů, lepidel, chemikálií a hnojiv.

Stroje jsou vyráběny i v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex-proof). Plnící stroj může být dodán také jako samostatné zařízení bez dopravníků.