Výroba


Snaha o maximální zefektivnění výroby vedla k vytvoření samostatných specializovaných výrobních jednotek, ve kterých se sériově vyrábějí jednotlivé typy strojů (etiketovací stroje, lineární plnicí stroje, plnicí monobloky a tubovací stroje). Díky specializaci je dosahováno optimálního poměru kvality a ceny.

Sériová výroba umožňuje kromě optimalizace ceny zkrácení dodacích lhůt, například u etiketovacích systémů až na 4 týdny. Dále se díky rozsáhlému skladu náhradních dílů značně zvyšuje operativnost servisu, jelikož firma disponuje všemi díly, ze kterých jsou stroje kompletovány.

Systém řízení výroby umožňuje sledování počtu dílů na skladě, čímž je zamezeno prostojům , které mohou vzniknout v případě pozdního dodání komponent strojů.