Stroj na plnění IBC a bubnů

04.03.2022

IBC & DRUM BULK FILLER je stroj určený k plnění velkých sudů a IBC. Paleta se sudy je umístěna vysokozdvižným vozíkem pod polohu plnicí trysky nebo na vstupní válcový dopravník - v případě verze s dopravníkem je paleta automaticky přemístěna do plnicí polohy. 

Obsluha navede plnicí trysku nad otvor sudu nebo IBC a stisknutím tlačítka rameno zafixuje v dané poloze. 

Obsluha pak stisknutím druhého tlačítka spustí proces plnění. Tryska se zasune do nádoby, otevře se ventil a začne plnění. Když je téměř dosaženo přednastavené hmotnosti, ventil a tryska se částečně uzavřou, a když je dosaženo hodnoty, tryska se zcela uzavře.

Poté se paleta přesune k další stanici, kde se kontejnery uzavřou.

Součástí stroje je:

Proporcionální ventil (přesná regulace objemu, pracuje až do 2 barů)

Robustní základna s flexibilním ramenem

Ruční nastavení výšky ramene s

Pneumatický brzdný systém pro zablokování ramene v požadované poloze

Pneumatický systém zasunutí trysky do sudu (200 mm)

Zavírání trysky

PLC a HMI Siemens

Pneumatické komponenty SMC

Kontrola kolize trysek

Hmotnostní plošina Sartorius standard (přesnost +/-500 g)

Stroj vyroben z oceli SS AISI 304, dopravník pozinkovaný