Produkcia

Snaha o maximalizáciu efektívnosti výroby viedla k vytvoreniu samostatných špecializovaných výrobných jednotiek, v ktorých sa jednotlivé typy strojov (etiketovacie stroje, lineárne plniace stroje, plniace monobloky a stroje na výrobu rúrok) vyrábajú sériovo. Vďaka špecializácii sa dosahuje optimálny pomer kvality a ceny.

Okrem optimalizácie ceny umožňuje sériová výroba aj kratšie dodacie lehoty, napríklad pri etiketovacích systémoch až do 4 týždňov. Okrem toho sa vďaka veľkým zásobám náhradných dielov výrazne zvyšuje operatívnosť servisu, pretože spoločnosť má všetky diely, z ktorých sa stroje montujú.

Systém riadenia výroby umožňuje monitorovať počet dielov na sklade, čím sa predchádza prestojom, ktoré môžu vzniknúť v prípade oneskorenej dodávky súčiastok stroja.

Stylish Machine Icons Stylish Machine Icons