Plniaci a uzatvárací monoblok pre tekuté produkty


PHARMLINE

Plniace a uzatváracie monobloky sa používajú na plnenie fľaštičiek, fliaš a pohárov a ich uzatváranie skrutkovacími, nárazovými a twist-off uzávermi. Možné je aj použitie lyofilizačných zátok a následné utesnenie.
Plniace a uzatváracie monobloky sa používajú najmä vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Svoje miesto majú aj v potravinárskych závodoch, najmä tam, kde sú obmedzené priestorové možnosti pre plniacu linku so samostatným plniacim a uzatváracím strojom. Monobloky sa používajú najmä na plnenie menších objemov.
Plniace a uzatváracie monobloky sa vyrábajú v dvoch verziách: Pharmline 1 s kapacitou až 2600 fliaš (ampuliek) za hodinu a Pharmline 2 s kapacitou až 5200 fliaš (ampuliek) za hodinu.
Vo farmaceutickom priemysle sa peristaltické čerpadlá alebo prietokomery používajú najmä ako dávkovacie čerpadlá, v potravinárskom priemysle lalokové čerpadlá, v kozmetickom priemysle najmä zubné čerpadlá.
Vibračné orientátory sa používajú najmä ako podávače s uzáverom a v obmedzenej miere ako rotačné podávače.
Zatváracia hlava je poháňaná servomotorom s presným nastavením krútiaceho momentu z panela.
Farmaceutické monobloky sa vyrábajú v súlade s požiadavkami SVP a FDA, súčasťou dodávky je validačná dokumentácia a komplexná inštalácia, prevádzka a kvalifikácia procesu.