O spoločnosti

Albertina je súčasťou medzinárodnej skupiny spoločností so sídlom v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, na Slovensku a v Nemecku. Táto medzinárodná sieť umožňuje systematickú prácu na týchto trhoch z marketingového hľadiska, ako aj dokonalú technickú a servisnú podporu. V ostatných krajinách poskytuje servisnú a predajnú podporu sieť predajcov. Stroje Albertina sa predávajú vo väčšine krajín Európy, USA, severnej Afriky, Južnej Afriky, Blízkeho východu, juhovýchodnej Ázie a Austrálie.

Okrem vývoja nových strojov spoločnosť zabezpečuje aj kompletný inžiniering a začlenenie strojov do existujúcich zákazníckych liniek a zariadení vrátane návrhu umiestnenia stroja, pripojenia k napájaniu a prívodu výrobkov a kompletného schválenia na mieste.

Servis zabezpečujú vyškolení servisní technici priamo na mieste v krajine zákazníka, pričom pri inštalácii im pomáhajú technici z výrobnej spoločnosti. Rozsiahly sklad náhradných dielov umožňuje okamžité odoslanie požadovaného dielu.

Opakovaný predaj strojov nadnárodným spoločnostiam vrátane Procter and Gamble, Benckiser, Henkel, Heinz, Danone, Unilever a ďalších potvrdzuje vysokú kvalitu strojov a služieb.