Plniace stroje v prevedení ATEX


Apollo EX-PROOF

Tieto stroje sú určené na plnenie horľavých a výbušných látok, ako sú riedidlá, farby, rozpúšťadlá, látky na báze acetónu, alkohol atď.
Stroje sú vybavené certifikovanými komponentmi určenými na použitie v nebezpečnom prostredí (snímače, motory, pneumatické komponenty, použité materiály atď.)
Stroje sa dodávajú s kompletnou dokumentáciou obsahujúcou výpočty, certifikáty komponentov a analýzy rizík.