Chemické výrobky

Plniace linky pre chemický priemysel sa vyrábajú hlavne s ohľadom na vhodnú voľbu použitých materiálov. Naša spoločnosť na voľbe správnych materiálov dlhodobo spolupracuje s VŠCHT Praha. Všetky materiály pred použitím konzultujeme s odborníkmi. Plniace a baliace linky v chemickom priemysle je možné rozdeliť na dve základné kategórie. Po prvé na linky z chemicky odolných materiálov, ktoré sa používajú na plnenie agresívnych kyslých alebo zásaditých látok. Po druhé na linky na použitie v prevádzkach so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu. Zariadenia môžu byť vybavené odťahom nebezpečných výparov a samozrejmosťou sú taktiež prvky zvýšenej bezpečnosti, ako sú napríklad elektronické zámky bezpečnostných krytov.

Plniace linky je možné automatizovať hneď na vstupe obalov. Možnosťou sú podávacie rotačné alebo hranaté stoly, prípadne plne automatizované nastavovacie a depaletizačné zariadenia.

Plniace zariadenia sa vyrábajú s osobitným dôrazom na odkvapkávanie plneného produktu do zariadenia. Plniace ihly sú vždy vybavené pneumatickým uzatváraním a odkvapovou vaničkou chrániacou dopravník pri výmene obalov pod plniacou pozíciou. Samotný dopravník má v spodnej časti po celej dĺžke ďalšiu odkvapovú vaňu brániacu vytečeniu produktu na podlahu. Pre špeciálne aplikácie môžete zariadenie vybaviť váhou pod dopravníkom v plniacej časti alebo priebežnou kontrolnou váhou s možnosťou vyraďovania.

Uzatváracie zariadenie lineárneho alebo rotačného typu ponúka ľahké nastavenie pre rôzne typy obalu. Uzatvárať je možné všetky typy skrutkovacích či narážacích uzáverov a rozprašovačov.

Etiketovacie zariadenie dokáže aplikovať celoobvodové samolepiace etikety na valcové obaly. Predné a zadné samolepiace etikety na obaly rôznych tvarov, prípadne ďalšie doplnkové etikety aplikované na obal alebo jeho uzáver. V kombinácii s raznicovou či termotransferovou tlačiarňou je možné tlačiť na etikety ďalšie prídavné informácie, ako je dátum výroby, dátum spotreby a číslo šarže. Kamerová kontrola umožňuje vyradiť obaly bez etikety alebo potlače.

Plniace linky môžete doplniť o rôzne možnosti sekundárneho balenia, ako je skupinové balenie do kartónov alebo zmrštiteľnej fólie.

Aby ste dosiahli kompletnú automatizáciu, je linky možné vybaviť automatizovanou formou paletizácie.

PRÍKLADY CHEMICKÝCH PRODUKTOV

 • Kyseliny a produkty na báze kyselín
 • Zásady a produkty na báze zásaditých látok
 • Čisté kyseliny a zásady na analytické účely
 • Vody do ostrekovačov
 • Hnojivá a regulátory rastu
 • Horľaviny a látky plnené v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu (alkoholové roztoky, acetón, benzín)
 • Brzdové kvapaliny
 • Destilovaná voda
 • Riedidlá, farby a rozpúšťadlá
 • Roztoky zamedzujúce korózii
 • Záhradná chémia
 • Tmely a lepidlá