Plniace stroje


  • používanie stavebných materiálov v súlade s požiadavkami SVP a FDA
  • použitie špičkových komponentov (pneumatiky SMC, riadiace systémy a displeje Siemens, prietokomery Endress Hauser, váhy Minebea-Intec)
  • rýchla konverzia na iné formáty bez náhradných dielov a bez náradia
  • optimálny pomer ceny a výkonu
  • vysoká presnosť plnenia
  • robustná konštrukcia stroja

Plniace stroje s lineárnym prietokomerom sa používajú vo všetkých oblastiach, kde je potrebné dosiahnuť vysokú presnosť plnenia a opakovateľnosť dávky.


Lineárne plniace stroje s rotačnými zubovými čerpadlami (Apollo GP) sú určené najmä na plnenie olejov a chemických produktov. ......................... ..


Lineárne vážiace plniace stroje sú určené predovšetkým na použitie v prevádzkach, kde sa vyžaduje nepretržité monitorovanie procesu plnenia a archivácia nameraných údajov na ďalšie spracovanie.

Tieto stroje sú určené na plnenie horľavých a výbušných látok, ako sú riedidlá, farby, rozpúšťadlá, látky na báze acetónu, alkohol atď. .........

Stroje v plastovej verzii boli vyvinuté na plnenie vysoko korozívnych látok, ktoré napádajú a rozkladajú časti z nehrdzavejúcej ocele používané v štandardných strojoch.