Plnenie sudov a kontajnerov IBC


  • veľký rozsah výkonu
  • vysoká presnosť vďaka plneniu podľa mierky
  • komplexné riešenie od otvárania, plnenia, uzatvárania a označovania
  • všetko synchronizované na jednej valčekovej dráhe
  • bezpečnosť procesov a obsluhy

Linky na plnenie sudov a plechoviek sa zvyčajne skladajú zo sústavy valčekových dopravníkov, pričom vstupná pozícia sa používa na prívod paliet s obalmi a na otváranie obalov pomocou špeciálnych pneumatických nástrojov. V druhej polohe sa všetky obaly plnia pomocou trysky na ohybnom ramene. Plnenie sa riadi statickou váhou s kapacitou váženia do 1500 kg. Po naplnení všetkých balení sa paleta so sudmi alebo kontajnerom IBC automaticky presunie do uzatváracej polohy a potom do polohy na označovanie.

Kapacita linky je až 60 sudov za hodinu alebo 12 kontajnerov IBC. Tieto plniace stroje sa najčastejšie používajú na plnenie motorových olejov, lepidiel, chemikálií a hnojív.

Stroje sú k dispozícii aj v nevýbušnom vyhotovení (Ex-proof). Plniaci stroj sa môže dodávať aj ako samostatná jednotka bez dopravníkov.