Farmaceutické výrobky

Farmácia je zrejme najzložitejším odborom v oblasti automatického balenia. Nároky sa kladú tak na samotné spracovanie zvolených technológií, ktoré musia mať vysokú mieru čistiteľnosti a absolútnu sterilitu plnenia, ako na kvalitu použitých materiálov. Naša spoločnosť Albertina sa už niekoľko rokov špecializuje na automatizáciu procesov balenia vo farmaceutickom priemysle - sme tak schopní tieto nároky splniť. Zariadenia pre farmaceutický priemysel sa vyrábajú iba zo špičkových materiálov zodpovedajúcich platným normám a zároveň od preverených dodávateľov. Súčasťou dodávok sú okrem samotných zariadení aj kompletné súpravy materiálových certifikátov a ďalšia dokumentácia, ako sú napríklad dokumenty pre inštalačné a operačné kvalifikácie IQ OQ. Zariadenia tak môžete prevádzkovať plne v súlade s GMP aj EHEDGE.

S cieľom znížiť počet operátorov nutných na obsluhu je možné plniace linky vybaviť automatickými podávacími stolmi rotačného typu, prípadne ďalšími variantmi automatického podávania.

Na plnenie a uzatváranie farmaceutických obalov sa spravidla zvyknú používať zariadenia typu monoblok. Ide o kompaktné riešenie, kde plnenie a uzatváranie prebieha v jednom zariadení, takže je podstatne eliminovaná akákoľvek možnosť kontaminácie produktu. Zariadenie je zároveň ľahké zakryť laminárnym boxom s HEPA filtrami udržujúcimi čisté prostredie. Produkt plnia peristaltické čerpadlá, ktoré dokonale kombinujú vysokú presnosť dávkovania (platí to aj pre veľmi malé dávky) a dokonalú ochranu plneného produktu pred kontamináciou. Plniacu stanicu je možné kombinovať aj s jednotkou na vstrek inertných plynov

Zatváracia stanica umožňuje aplikáciu klasických skrutkovacích alebo narážacích uzáverov, ale taktiež pertlovanie hliníkových uzáverov. Možná je aj dvojitá uzatváracia stanica, kde prvá stanica aplikuje kvapkadlo či gumovú zátku a ďalšia stanica potom samotný uzáver. S cieľom zaistiť vysokú kvalitu balenia a bezpečnosť produktu je zatváracia stanica vybavená kontrolou nasadenia uzáveru. Obaly bez uzáveru sa automaticky vyraďujú z linky.

Naše etiketovacie stroje môžete použiť na aplikáciu tak celoobvodových etikiet, ako aj protiľahlých. Kombináciou s raznicovou alebo termotransferovou tlačiarňou je možné tlačiť na etikety ďalšie prídavné informácie, ako je dátum výroby, dátum spotreby a číslo šarže. Kamerová kontrola umožňuje vyradiť obaly bez etikety alebo potlače.

Farmaceutické plniace linky je možné doplniť o rôzne možnosti sekundárneho balenia. Či už ide o balenie jednotlivých produktov do kartónov vrátane vkladania príbalových letákov, alebo skupinové balenie do kartónov, prípadne zmrštiteľnej fólie. Ak požadujete kompletnú automatizáciu, je linky možné vybaviť automatizovanou formou paletizácie.

PRÍKLADY FARMACEUTICKÝCH PRODUKTOV 

  • Masti
  • Krémy
  • Vakcíny
  • Očkovacie súpravy
  • Vitamíny
  • Krvné preparáty
  • Liečivá
  • Doplnky stravy