Línie na plnenie vedier


BUCKETLINE

 • kompaktné riešenie
 • sanitárny dizajn, pripojenie na systém CIP
 • možnosť plnenia veľkého množstva obalov na jednom stroji
 • rýchla a jednoduchá konverzia formátu

Linky na plnenie a zatváranie vedier sú určené na automatické vyberanie vedier zo stohu, plnenie a zatváranie fóliou a vekom. Rozsah naplnených a uzavretých nádob je 0,5-30 kg. Stroje sa dodávajú ako jednoradové alebo viacradové podľa požadovaného výkonu.

Linky sa skladajú z týchto komponentov:

 • automatické odmrazovanie vedier
 • zariadenia na čistenie vedier
 • plniaca jednotka so spodným plniacim systémom
 • stanica na aplikáciu krycej fólie
 • automatické vyberanie vrchnákov zo zásobníka
 • stanica na nasadzovanie viečok
 • stanica na lisovanie viečok na hrdlo vedra
 • označovacia stanica s možnosťou opakovanej tlače štítkov
 • kontrolná stanica (kontrola aplikácie štítkov, tlače, aplikácie veka)
 • vyraďovanie chybne uzavretých vedier alebo vedier s chybne nalepenými alebo vytlačenými štítkami
 • paletizácia hotových uzavretých vedier
 • balenie paliet s vedrami do stretch fólie