Kontrolné systémy


Vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky na spoľahlivosť, bezpečnosť a kvalitu vyrábaného produktu sú súčasťou liniek komplexné riadiace systémy. Kontrolujú sa jednotlivé funkcie linky, ako je presnosť dávkovania pomocou kontrolných váh, prítomnosť viečok na obaloch a kvalita uzavretia obalov, ako aj prítomnosť a správna aplikácia etikiet.

Okrem toho sa pomocou detektorov kovov kontroluje prítomnosť kovových častíc vo vnútri obalu. Chybné výrobky alebo výrobky obsahujúce cudzie častice sa potom vyradia. Systém uvádza dôvody, prečo bol výrobok vyradený.


Kontrolná váha je plne automatický stroj na kontinuálne dynamické váženie kusových výrobkov prepravovaných v linke. 

Detektory kovov dokážu odhaliť a zachytiť kovové predmety zo železa, mosadze, ocele, hliníka a iných materiálov. .............