Plniace stroje v plastovom prevedení


Apollo ANTICORROSSIVE

Stroje v plastovom vyhotovení boli vyvinuté na plnenie vysoko korozívnych látok, ktoré napádajú a rozkladajú časti z nehrdzavejúcej ocele používané v štandardných strojoch. Ide najmä o roztoky na báze chlórnanu a kyselín. Tam, kde nie je možné nahradiť kovové materiály plastom, sa tieto materiály upravujú špeciálnymi polymérovými sprejmi alebo nátermi. V niektorých prípadoch sa používajú vysoko odolné kovové materiály, ako je titánová oceľ.
Okrem použitia vysoko odolných materiálov zvyšuje odolnosť strojov aj jedinečná mechanická konštrukcia stroja, kde sú mechanické časti ukotvené v hornej časti stroja, čím sa eliminuje priamy kontakt týchto častí s výrobkom.