Použitie dvoch protichodných označení


System 5

Systém je vybavený jednou alebo dvoma etiketovacími hlavami. Etiketovacie hlavy môžu aplikovať etikety v rozsahu výšok od 10 do 300 mm a rýchlosťou 10-50 m/min v závislosti od požiadaviek na výkon stroja. Výkon lineárneho stroja sa pohybuje od 1000 do 12000 balení za hodinu.

V kombinácii so salónnym aplikátorom možno pomocou systému 5 aplikovať etiketu na 3 strany fľaše.