Kompletné plniace linky


Jednotlivé stroje sa zaraďujú do celkov - kompletných plniacich liniek. Tieto linky možno rozdeliť do troch kategórií:

Ekonomické linky s kapacitou 500 - 2500 fliaš za hodinu

(štandardná zostava: podávací stôl, plniaci stroj s 1-6 tryskami, lineárny alebo krokový jednohlavý uzatvárací stroj, etiketovací stroj, baliaci tunel alebo kartónovací stroj, paletizačný robot)

Stredné linky s kapacitou 3 000-5 000 fliaš za hodinu

(štandardná zostava: podávací stôl alebo zariadenie na stavbu fliaš, plniaci stroj s 8-12 tryskami, lineárny kontinuálny alebo rotačný uzatvárací stroj, etiketovací stroj, baliaci tunel alebo kartónový stroj, paletizačný robot)

Výkonnejšie linky s kapacitou 6 000 - 10 000 fliaš za hodinu

(štandardná zostava: stroj na stavbu fliaš alebo depaletizáciu, dvojradový plniaci stroj, rotačný uzáver, etiketovací stroj, tunel na balenie do zmršťovacích fólií alebo kartónový stroj, paletizačný stroj)

Poskytujeme komplexné služby pri dodávke liniek:

Návrh a plánovanie priestorového usporiadania linky s prihliadnutím na priestorové možnosti v závode zákazníka.

Návrh prívodných potrubí médií, prípojok produktov a CIP a ovládacích prvkov

Kompletná projektová dokumentácia vrátane protokolov FAT, SAT, materiálových certifikátov, analýzy rizík, validácií atď.

Inštalácia a uvedenie liniek do prevádzky vrátane komplexného testovania a školenia obsluhy

Záručný a pozáručný servis, preventívna údržba, dodávka náhradných dielov