Plniace stroje s rotačným piestom


Apollo GP, Apollo LP

Lineárne plniace stroje s rotačnými zubovými čerpadlami (Apollo GP) sú určené najmä na plnenie olejov a chemických produktov.

Lineárne plniace stroje s lalokovými čerpadlami (Apollo LP) sú určené na plnenie potravinárskych výrobkov. Stroje vybavené lalokovými čerpadlami sa veľmi ľahko čistia pomocou systému CIP, a preto sa môžu používať v prevádzkach s vysokými nárokmi na hygienu, ako sú výrobne kečupov a majonéz, ovocných koncentrátov bez použitia konzervačných látok, v mliekarenskom priemysle atď. Výhodou strojov s lalokovými čerpadlami je možnosť plnenia materiálov obsahujúcich kúsky ovocia, zeleniny, napríklad šalátov.

Výkon strojov s rotačnými čerpadlami sa pohybuje od 1000 do 5000 fliaš za hodinu pri jednoradových strojoch a až do 8000 fliaš za hodinu pri dvojradových strojoch.

Stroje s lalokovými čerpadlami radu XL3 sú vhodné aj na plnenie veľkých objemov (20 a 30 litrové kanistre).


ZÁKLADNÁ KONFIGURÁCIA

 • Rám zariadenia na výškovo nastaviteľných nohách
 • Motorizovaný dopravník s nastaviteľnou rýchlosťou
 • Vstupné a výstupné bariéry
 • Senzor na kontrolu vstupu obalov do plniaceho priestoru
 • Zubné alebo lalokové čerpadlá na dávkovanie produktov
 • Pneumatický zdvih plniacich trysiek na plnenie zo spodnej časti obalu
 • Uzavretie plniacich trysiek
 • Odľahčenie hrdiel obalov od tlaku
 • Odkvapkávacia miska pod plniacimi tryskami
 • Senzor na kontrolu kolízie plniacich trysiek
 • Senzor na kontrolu výstupu obalov z plniaceho priestoru
 • Senzor na kontrolu naplnenia dopravníka za strojom
 • Ovládací panel s dotykovým displejom
 • Bezpečnostné kryty

ĎALŠIE MOŽNOSTI

 • Nádrž na výrobok z AISI 304 alebo AISI 316
 • Tlaková nádrž na produkt
 • Kontrola hladiny produktu v nádrži
 • Pneumatický vstupný ventil do nádrže na produkt
 • Čerpadlo na dopĺňanie nádrže výrobku
 • Prívod na pripojenie k stanici CIP
 • Sprchovacie gule vo veku nádrže
 • Adaptéry na čistiace trysky
 • Zberné potrubie pre čistiaci okruh
 • Servopohon na zdvíhanie dýz
 • Servopohon na prenos trysiek - plnenie na dvoch dopravníkoch
 • Materiálové certifikáty pre potravinársky priemysel
 • Možnosť vzdialenej správy zariadení

VIAC INFORMÁCIÍ

 • Zariadenie určené na automatické plnenie fliaš tekutými produktmi.
 • Výrobok sa meria pomocou hmotnostných prietokomerov, naplnený objem sa tak dá plynule nastaviť z ovládacieho panela zariadenia
 • Fľaše vstupujú do stroja prostredníctvom motorizovaného dopravníka.
 • Fľaše sú zastavené pneumatickými bránami pod plniacimi tryskami, ktoré sú z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Hneď ako sa hrdlo nádoby automaticky vycentruje v osi plniacej trysky, trysky klesnú na dno fľaše a začne sa samotný proces plnenia.
 • Počas procesu plnenia plniace dýzy postupne vychádzajú, pričom zostávajú pod úrovňou plneného výrobku. Tým sa zabráni tvorbe peny.
 • Po dokončení plnenia sa dýzy uzavrú a zdvihnú sa nad úroveň hrdla nádoby. Pod tryskami zároveň vedie odkvapkávací žľab, do ktorého odkvapkávajú zvyšky výrobku na vonkajšom povrchu trysiek, čím sa zabraňuje postriekaniu fliaš.
 • Po dokončení procesu plnenia fľaše opustia plniaci priestor a po výstupnom dopravníku sa presunú do uzatváracieho stroja.
 • Prevádzka stroja je plne automatická.