Automatické kartónové stroje


CARTONTECH

  • Možnosť otáčania obalov pred vložením do kartónu
  • Možnosť balenia rôznych veľkostí obalov
  • Rýchla zmena formátu, jednoduchá výmena uchopovacích hláv
  • Flexibilita, široká škála veľkostí kartónov a obalov

Kartónovacie stroje sú určené na balenie rôznych obalov (fliaš a kanistrov) do kartónov a ich uzatváranie samolepiacou páskou.

Kartónovacie stroje karteziánskeho typu pozostávajú zo 4 strojových jednotiek:

Automatické stroje na výrobu kartónov, do ktorých sa vloží stoh odrezkov a stroj tieto odrezky rozloží a ohne spodné chlopne. Zo zakladača vychádza stoh kartónov pripravený na vloženie skupiny obalov (fliaš a kanistrov).

tvarovací stôl, kde sa obaly privádzajú dopravníkom a formujú do skupín

Skutočný vkladač kartónov pre kartóny karteziánskeho typu. Pohyb v osiach x, y a z zabezpečujú servomotory. Obaly sa uchopujú buď pomocou prísaviek, alebo pomocou mechanickej hlavy.

lepičky kartónov, ktoré po naplnení kartónu zalepia hornú a dolnú klapku samolepiacou páskou