Monobloky na plnenie a zatváranie vriec


POUCHLINE

Monobloky na plnenie a uzatváranie obalov Doypacks sú určené na plnenie hotových obalov cez hrdlo pomocou trysiek. Pouchline sa vyrába v dvoch verziách: Pouchline 1 (karusel odstraňuje jedno vrecko v každom kroku) a Pouchline 2 (karusel odstraňuje 2 vrecia v jednom kroku). Maximálny výkon zariadenia Pouchline 1 je 2000 vriec/0,5 l/hodinu, maximálny výkon zariadenia Pouchline 2 je 4000 vriec/0,5 l/hodinu.

Stroje na výrobu vreciek sa používajú na plnenie potravinárskych výrobkov (detská výživa, džúsy, čokoláda, syry, mliečne výrobky, kečup a omáčky) do vreciek. Používajú sa aj na plnenie napríklad kozmetických výrobkov (tekuté mydlá, šampóny), chemických výrobkov (nemrznúca zmes do ostrekovačov, farby atď.)

Stroje môžu byť vybavené 2-4 tryskami (Pouchline 1) a 6 tryskami (Pouchline 2) podľa požiadaviek na výkon stroja. V závislosti od plneného produktu sa na plnenie používajú zubové čerpadlá, lalokové čerpadlá alebo prietokomery.

Vrecko 1 je vybavené jednou skupinou na uzatváranie vreciek, vrecko 2 dvoma skupinami na uzatváranie vreciek. Na orientáciu uzáverov sa používa rotačný orientátor.

Stroje môžu byť vybavené aj dávkovacou stanicou, ktorá sa používa napríklad pri plnení čokolády.

Stroje sa dodávajú s 2 typmi podávačov vriec. Po prvé, poloautomatický podávač, kde sa vrecia ručne zasúvajú do prívodnej koľajnice a automaticky sa zasúvajú do otočného stola, a po druhé, automatický podávač, kde sa koľajnice so zavesenými vrecami zasúvajú do podávača. Tie sa automaticky presunú k podávacej stanici a na tejto stanici sa koľajnica vyprázdni a vrecia sa automaticky podajú do karuselu.

Stroje BIG dokážu plniť aj veľké vrecia s objemom 2-5 litrov. Na plnenie nemrznúcej zmesi sa stroje dodávajú v nevýbušnom vyhotovení.