Motorové oleje a mazadlá

V posledných rokoch sme realizovali celý rad dodávok kompletných liniek alebo ich častí pre petrochemický priemysel. Našimi klientmi sú spoločnosti, ako je Fuchs, BP, Shell, Rosneft[MČ1] a ďalšie.

Naše zariadenia dokážu automatizovať významné časti procesu balenia motorových olejov a tým redukovať nutný počet operátorov.

Plniace linky je možné automatizovať hneď na vstupe obalov. Možnosťou sú podávacie rotačné či hranaté stoly alebo plne automatizované nastavovacie a depaletizačné zariadenia.

Plniace zariadenie ponúka vysokú presnosť plnených dávok a jednoduchú prestavbu na iný formát obalu. Plniace ihly sú vždy vybavené pneumatickým uzatváraním a odkvapovou vaničkou chrániacou dopravník pri výmene obalov pod plniacou pozíciou. Samotný dopravník má v spodnej časti po celej dĺžke ďalšiu odkvapovú vaňu brániacu vytečeniu produktu na podlahu. Na prianie je možné plniace zariadenie vybaviť priebežnou kontrolnou váhou s možnosťou vyraďovania. Plniace zariadenie môže byť dodané aj vo variante ATEX do prostredia so zvýšeným nebezpečenstvom výbuchu.

Uzatváracie zariadenie lineárneho či rotačného typu ponúka ľahké nastavenie pre rôzne typy obalu. Uzatvárať je možné všetky typy skrutkovacích a narážacích uzáverov.

Etiketovacie zariadenie umožňuje aplikáciu prednej a zadnej samolepiacej etikety na obaly rôznych tvarov, prípadne ďalšej doplnkovej etikety aplikovanej na obal alebo jeho uzáver. V kombinácii s raznicovou alebo termotransferovou tlačiarňou je možné tlačiť na etikety ďalšie prídavné informácie, ako je dátum výroby, dátum spotreby a číslo šarže. Kamerová kontrola umožňuje vyradiť obaly bez etikety alebo potlače.

Plniace linky môžete doplniť o rôzne možnosti sekundárneho balenia, ako je skupinové balenie do kartónov alebo zmrštiteľnej fólie.

Ak požadujete kompletnú automatizáciu, je linky možné vybaviť automatizovanou formou paletizácie.

Mazivá typu vazelíny sme schopní plniť v tekutom aj tuhom stave pomocou hydraulických vytláčacích nádob.

PRÍKLADY MOTOROVÝCH OLEJOV A MAZÍV

  • Motorové oleje
  • Strojové oleje
  • Vazelíny
  • Priemyselné lubrikanty
  • Rozpúšťadlá mazív