Kontrolné váhy

Kontrolná váha je plne automatický stroj na kontinuálne dynamické váženie kusových výrobkov prepravovaných v linke.

Používajú sa napríklad v potravinárskom, farmaceutickom a chemickom priemysle, kde umožňujú skontrolovať správne množstvo výrobku v balení (napr. múky, čokolády, džemu atď.) alebo skontrolovať kompletnosť balenia (napr. správny počet fliaš v škatuli alebo stavebných blokov vo vrecku).

Podobne sa kontrolná váha môže použiť na kontrolu kvality obrábaných, odlievaných, tlakovo liatych alebo frézovaných výrobkov, kde nesprávna hmotnosť môže poukazovať na zlé rozmery alebo nekompletnosť súčiastky alebo na horšiu kvalitu materiálu použitého na výrobu súčiastky.

Ponúkame širokú škálu rôznych typov kontrolných váh pre rôzne aplikácie, rôzne prepravné kapacity a rôzne požiadavky na presnosť váženia.


Camera Logo and Text
Foto

Product Interest Section
Máte záujem o tento produkt?
Pišite nam